Zarząd firmy eMprofit prowadzi aktywną politykę proeko- logiczną. Nasza troska o stan środowiska naturalnego polega na recyclingu zużytych obudów tonerów pochodzących z drukarek laserowych.


         W tym celu wprowadziliśmy globalny system skupu zużytych kartridży. Przyjmujemy praktycznie wszystkie modele tonerów zapewniając jednocześnie atrakcyjne ceny ich skupu.


          Należność regulujemy przelewem bankowym lub gotówką, jeśli transakcja ma miejsce w biurze handlowym we Wrocławiu. Nadmieniam, iż zastrzegamy sobie prawo do weryfkacji dostarczonych tonerów przed dokonaniem rozliczenia.

          Każdy z nabytych przez nas tonerów nadający się do przetworzenia jest poddany systemowej regeneracji, a uszkodzone demontujemy na elementy pierwsze i poddajemy profe-sjonalnemu procesowi utylizacji.

         Dzięki nam żaden zużyty toner nie trafia na wysypisko śmieci.